Tutoriels vidéos

Regardez les articles de la base de connaissances sur la base du didacticiel vidéo.

13- Kijan w aktive OMNI Prime?

Ou bezwen achte sou entènèt? Ou pa genyen yon kat ?OMNI Prime se yon kont spesyal OMNI Kredi pote pou ou ki pèmèt :1- Ou verifye kont ou pou OMNI NOVAS konnen byen kiyès ou ye2- Ou genyen yon
Lire la suite

14- Fè depo w sou kat debi OMNI Kredi a

Nan videyo sa a nou eksplike w kijan w ka fè depo sou kat debi OMNI Kredi a san w pa bezwen pase pa okenn moun ki pou fè li pou ou. Li senp epi rapid
Lire la suite

15- Kijan w retire sa w gen sou OMNI Kredi w pou voye labank osnon sou Kat debi

Anpil moun ta renmen konnen kijan yo ka retire sa yo genyen sou OMNI Kredi pou depoze li sou kont yo labank. Videyo sa a montre w kijan w ka retire sa w gen sou OMNI Kredi w pou voye labank osnon sou
Lire la suite

15-1- Retire pou depoze labank nan +143 peyi

Èske w te konnen ke ou ka fè depo sou kat OMNI Kredi w epi retire sa w genyen sou li yo nan plis pase 143 peyi nan mond lan? Videyo sa a montre w kijan w ka fè sa lè w bezwen pran li nan bon to
Lire la suite

16- Kijan pou w wè nimewo kat la

Menm si OMNI Kredi bay plizyè kalite kat, se prèske menm jan an pou w wè ki nimewo kat ou genyen sou sistèm OMNI Kredi a. Nan videyo sa a, nou montre w kijan w ka wè nimewo kat OMNI Kredi bay
Lire la suite

17- Kijan w rechaje kat OMNI Kredi w?

Nan videyo sa a wap ka aprann kijan pou w rechaje kat OMNI Kredi w, kidonk, kijan ou fè depo sou kat ou a.
Lire la suite

17-1- Kijan w kreye yon tikè pou yon konfli

Nan videyo sa a wap kapab aprann kijan w kapab kreye yon tikè lè w genyen yon pwoblèm sou aplikasyon an. Ou pa bezwen rele ni ekri non plis tou voye SMS paske sa pap akselere pwosesis yo. Li pi
Lire la suite

18- Kijan w itilize anpwent osnon vizaj ou pou w konekte?

Pou evite ke w itilize PIN ou tout tan e menm osnon gen difikilte pou w fè kèk tranzaksyon, OMNI Kredi ba w aksè pou w itilize vizaj ou ansanm ak anprent ou.
Lire la suite

19- Kijan w wè lis tout tranzaksyon yo

Videyo sa ekplike w kijan w ka wè lis tout tranzaksyon yo ou OMNI Kredi
Lire la suite

Ne trouvez-vous pas ce que vous cherchez?

Faites-nous savoir les détails de votre question. Nous vous contacterons!